Abstract

In the 20th Century, philosophy and cultural anthropology went through a hermeneutic turn, which influenced the central debates of both disciplines. However, between these hermeneutic directions there was little direct contact. The present research project aims to provide the basis for a concrete dialogue between them. The interdisciplinary nature of the problem results not from the (apparently superficial) comparison between phenomenological hermeneutics and the interpretive anthropology (Victor W. Turner, Clifford Geertz), but arises from the interpretation of the positions of two founding and leading figures of the early 20th Century. This shows that the two disciplines have discovered a sphere of problems, which is fundamental for the humanities in general, and which can be seen in its entire complexity only in the medium of interdisciplinary issues: the role of the researching person in the process of understanding the other and interpreting the self; the task of their methodological control; the problem of an adequate conceptual language in order to describe these phenomena. Basic concepts such as understanding, interpretation, meaning and sense, experience, pre-structure, description, participant observation will be analysed closer in the context of an interpretation of the theoretical and autobiographical texts by M. Heidegger and B. Malinowski, in search of an interdisciplinary hermeneutics of the culturally other, which we designate as a xenological hermeneutics.

Project director: Dr. Gabriel Cercel

În secolul trecut, filozofia și antropologia culturală au trecut, fiecare în parte, printr-o turnură hermeneutică ce a influențat dezbaterile aflate în centrul celor două discipline. Cu toate acestea, între cele două curente hermentuice au existat prea puține interferențe explicite. Prezentul proiect își propune să ofere baza unui dialog concret între ele. Caracterul interdisciplinar al problematicii nu este însă rezultatul unei comparații (aparent superficiale) între hermenutica fenomenologică și antropologia interpretativă (Victor W. Turner, Clifford Geertz), ci rezultă în urma unei interpretări a pozițiilor asumate de doi autori ce reprezintă figuri fondatoare ale celor două discipline de la începutul secolului 20.  Această împrejurare arată că disciplinele vizate au descoperit, fiecare în parte, o sferă problematică ce este fundamentală pentru disciplinele umaniste în general și care nu poate fi surprinsă în întreaga ei complexitate decat în spațiul unei  tematici interdisciplinare: rolul cercetătorului ca persoană în procesul înțelegerii celuilalt și a autointerpretării; sarcina controlului metodologic al acestora; problema unui limbaj conceptual adecvat pentru descrierea acestor fenomene. Concepte fundamentale precum: înțelegerea, interpretare, semnificația și sensul, experiența, pre-structura, descrierea, observarea participativă vor fi analizate îndeaproape în contextul unei interpretări a textelor teoretice și autobiografice ale lui M. Heidegger și B. Malinowski, în căutarea unei hermeneutici interdisciplinare a alterității culturale, pe care o caracterizăm ca hermeneutică xenologică.

Director de project: Dr. Gabriel Cercel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Just another Institute for Philosophy “Alexandru Dragomir” site