2011-2013: Understanding the Other and Interpreting the Self

Abstract

În secolul trecut, filozofia și antropologia culturală au trecut, fiecare în parte, printr-o turnură hermeneutică ce a influențat dezbaterile aflate în centrul celor două discipline. Cu toate acestea, între cele două curente hermentuice au existat prea puține interferențe explicite. Prezentul proiect își propune să ofere baza unui dialog concret între ele. Caracterul interdisciplinar al problematicii nu este însă rezultatul unei comparații (aparent superficiale) între hermenutica fenomenologică și antropologia interpretativă (Victor W. Turner, Clifford Geertz), ci rezultă în urma unei interpretări a pozițiilor asumate de doi autori ce reprezintă figuri fondatoare ale celor două discipline de la începutul secolului 20.  Această împrejurare arată că disciplinele vizate au descoperit, fiecare în parte, o sferă problematică ce este fundamentală pentru disciplinele umaniste în general și care nu poate fi surprinsă în întreaga ei complexitate decat în spațiul unei  tematici interdisciplinare: rolul cercetătorului ca persoană în procesul înțelegerii celuilalt și a autointerpretării; sarcina controlului metodologic al acestora; problema unui limbaj conceptual adecvat pentru descrierea acestor fenomene. Concepte fundamentale precum: înțelegerea, interpretare, semnificația și sensul, experiența, pre-structura, descrierea, observarea participativă vor fi analizate îndeaproape în contextul unei interpretări a textelor teoretice și autobiografice ale lui M. Heidegger și B. Malinowski, în căutarea unei hermeneutici interdisciplinare a alterității culturale, pe care o caracterizăm ca hermeneutică xenologică.

Director de project: Dr. Gabriel Cercel